Skip to main content

Társasházak közös képviselete - Tanácsadás - Könyvelés

 • rendszeres, folyamatos kapcsolattartás a tulajdonosokkal, szolgáltatókkal, szállítókkal
 • szükség szerint munkáltatói jogkör gyakorlása
 • közgyűlések összehívása, levezetése, közgyűlések határozatainak végrehajtása
 • szükséges intézkedések megtétele az épület fenntartásának biztosítására
 • naprakész nyilvántartás vezetése
  • a közös költség befizetés egyenlegéről;
  • a pénzmozgásokról.
 • számviteli szabályok szerinti könyvvezetés és éves beszámoló készítése:
  • a tervezett és tényleges kiadásokról;
  • a tervezett és tényleges bevételekről;
  • a közös költségekhez való hozzájárulás előírásáról és teljesítéséről;
  • a közös tulajdonú vagyontárgyakról;
  • a záró pénzkészletről;
  • a közösséget terhelő kötelezettségekről.
 • évenként költségvetési javaslat készítése, mely tartalmazza
  • a közös tulajdonnal kapcsolatos várható bevételeket és kiadásokat;
  • tervezett üzemeltetési, karbantartási és felújítási munkákat;
  • a közös költséghez való hozzájárulás összegét.
 • igény szerint társasház-kezelői tevékenység ellátása.

Iroda:
1064 Budapest, Szondi u. 37/B.

Telefon: 269-1001, 909-0237
E-mail: iroda@jobhouse.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfőn és szerdán 8 - 13 óráig
Kedden és csütörtökön 14 - 18 óráig

OBHouse Társasházkezelő, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
1063, Szondi u. 54.

Tartalom átvétel